Homeopathie

Homeopathie is ontwikkeld door Samuel Hahnemann, een arts uit de 18e-19e eeuw. Hij hanteerde een aantal uitgangspunten die nog steeds de basis vormen van de hedendaagse (klassieke) homeopathie, dit zijn onder andere:

- het gelijksoortigheidsbeginsel, SIMILIA SIMILIBUS CURENTUR, waarop zijn geneeswet was gebaseerd: “Kies om zacht, snel, zeker en duurzaam te genezen in elk ziektegeval een artsenij die een dergelijk lijden zelf zou opwekken.”
- Ziekten bestaan niet, alleen zieke mensen (dieren).
- Homeopathie is erop gericht de vitale energie van de zieke te herstellen.

Naast de klassieke homeopathie bestaat tegenwoordig ook de complex- en klinische homeopathie. Dit zijn de middelen die bijvoorbeeld voor zelfmedicatie worden gebruikt en vaak meer op de klacht dan op het individu zijn gericht. Maar ook deze vormen kunnen erg bruikbaar zijn, als ze op een deskundige manier worden toegepast.

TOP